Blagovne znamke

Ugotavljanje kršitev intelektualnih pravic

Če ugotovimo kršitev intelektualnih pravic, moramo ukrepati sami – nobene službe ni, ki bi bdela nad spoštovanjem pravil avtorskega prava in drugih predpisov na tem področju, zaščita intelektualne lastnine pa pomeni le pravno podlago, na katero lahko računamo, če želimo ukrepati zoper kršitelje v primeru ugotovljenih kršitev. Če se ugotovi kršitev patenta ali blagovne znamke, […]