Elektronski arhiv

Elektronski arhiv nam omogoča popoln nadzor nad dokumenti

Elektronski arhiv je odličen sistem, s katerim lahko popolnoma obvladujemo vse naše mape in dokumente, ki bi jih brez pravega sistema izgubili, pomešali ali napačno arhivirali. Ko določen dokument spravimo v arhiv, moramo to storiti tako, da ga bomo v vsakem trenutku lahko našli ter ga po potrebi predložili v revizijo. Ko v podjetju poteka revizija, moramo pripraviti vse relevantne dokumente iz poslovanja preteklega leta. Ne sme se nam zgoditi, da katerega izmed njih me bi našli in ga zato ne bi mogli pokazati. 

Elektronski arhiv je narejen tako, da se mora vsakdo, ki želi dostopati do arhiviranih dokumentov registrirati. To na omogoča izredno dober nadzor in sledenje aktivnosti, ki se dogajajo znotraj aktiva. S pomočjo digitalizacije arhiva bomo mirni ter prepričani, da nam nihče, ki nima dostopa ni vdrl ter se polastil naših dokumentov. 

Elektronski arhiv nam omogoča tudi povezavo z ostalimi sistemi in je izredno prilagodljiv za različne potrebe posameznega podjetja. 

 

Projektno vodenje za uspešno izveden projekt

Projektno vodenje je nujno opravilo vsakega dobro organiziranega podjetja, ki si želi le dobro za svoje stranke ter si želi graditi uspešno in trdno podjetje. Kdor se ukvarja s projektnim vodenjem se zaveda, da potrebuje za dobro delo kvalitetne programe, ki mu pomagajo uspešno nadzorovati vse procese, ki se izvajajo in do katerih prihaja. 

Projektno vodenje se izvaja po dveh metodah. Pri tem lahko govorimo o načrtovanju glede na vsebino projekta. Kar pomeni da si vodja glede na vsebinske zahteve projekta, sam zastavi časovni okvir v katerem bo izpeljal zadane cilje. Druga metoda pa je ta, da projekt načrtujemo glede na čarovnico, kar pomeni, da imamo točno določen časovni okvir, v kateremu moramo izpeljati projekt. 

Projektno vodenje je postalo pomembno, ker so zaposleni opazili, da s pomočjo dobre vodje lahko dosežejo boljše rezultate.