Inovacija

Novost oziroma inovacija je lahko nekaj novega, nova ideja, zamisel, nov izdelek ali predmet. Inovacija je nekaj novega, nekaj kar dviga kakovost, niža stroške in dviga ugled podjetja.

Sodobna podjetja si prizadevajo da ustvarijo čim več inovacij, zato v ta namen tudi vlagajo veliko denarja. Moč posameznih držav se meri tudi v številu inovacij.

inovacija

Razvijanje inovacij se je pričelo po letu 1955, saj je bil takrat cilj, da s spodbujanjem novosti povečajo produktivnost ljudi. To pa je sprožilo mnogo inovacij in novosti na vseh področjih. Inovacije zahtevajo neka finančna sredstva, ki jih lahko podjetja pridobivajo in vlagajo.

Ko nekaj izumimo je potrebno vložiti prijavo patenta, ki pa je nujna za nekoga, ki je nekaj izumil – tej osebi rečemo inovator. To je zelo pomembno za podjetja, saj to vpliva na dolgoročni razvoj in trženje izdelka.

Proces inovacije

Proces ustvarjanja nekega novega produkta je definiran. Prične se z idejo ali zamislijo, ki se jo spomnimo, in je samo ideja, kar pomeni, da še ne rešuje problema, niti ni nujno, da je pravi korak za rešitev določenega problema.

proces inovacije

Iznajdba je obetavna zamisel, ki že rešuje problem, ni pa nujno, da se izkaže kot najboljša rešitev v prihodnosti. Iznajdba je rezultat, ki nastane pri raziskovalnem delu in se lahko nanaša na nov izdelek, storitev ali proces, sistem.

Potencialna inovacija še ne da nove koristi, ki bi bila potrjena na trgu in je rezultat razvoja, ki se pojavi v obliki prototipa. Patent lahko tudi zaščitimo.

Inovacija pa je zadnja točka, je uporabna novost, za katero trg potrdi koristnost. Inovacija prinaša novo uporabnost, ki dviga kakovost, niža stroške in dviguje ugled podjetja.