Vaje za krepitev spomina

Kako poskrbeti za celostni razvoj otroških možganov?

Mnogi starši so zelo zaskrbljeni in razvoj svojega otroka natančno načrtujejo. V resnici to ni potrebno, saj se bo otrok razvijal tudi brez posebne pomoči. Malčki se v svojem vsakdanjem življenju stalno učijo, tudi če nimajo stika s posebnimi nalogami in vajami. Že med igro in zabavo ter med raziskovanjem sveta bodo pridobili ogromno novih informacij, poleg tega stalno urijo tudi svoje telesne in miselne spretnosti. Prav tako se razmeroma zgodaj vključijo v šolsko izobraževanje, ki jim približa delo z abstraktnimi koncepti. To je dober temelj za celostni razvoj otroških možganov, je pa vseeno možno pri tem še nekoliko pomagati – pravi pristop bodo mogoče ponudile delavnice, ki se osredotočajo na nekatere spretnosti, ki jih otrok sicer ne bo zlahka osvojil.

To so obšolske delavnice, ki vključujejo predvsem urjenje miselnih spretnosti. Vključujejo vaje za krepitev spomina, običajno tudi za vzdrževanje in usmerjanje pozornosti, pomembno pa je še, da otroku približajo abstraktne koncepte in delo z njimi. Seveda je to odvisno od starosti otroka. Vaje za krepitev spomina so primerne za vse starosti, poleg tega jih je možno vključiti v zanimive igre in druge zabavne aktivnosti. Ne moremo pa pričakovati, da bo otrok že pri štirih letih brez težav obvladoval abstraktne koncepte, kot so števila. V vsakem primeru pa je treba poskrbeti za to, da so ti programi celoviti in ponujajo kar se da širok nabor spretnosti.

Vaje za krepitev spomina se lahko zlahka opravljajo tudi doma, poleg tega lahko izvajamo tudi druge ukrepe za splošen razvoj otroških možganov. To je tudi priporočljivo, saj ni le enega univerzalnega recepta za celostni razvoj otroških možganov. Pomembna je kombinacija, ki na različne načine spodbuja učenje in razvoj otroka, prav tako pa je pomembno, da malčku prepustimo tudi nekaj prostega časa in počitka, da bo pripravljen na vse izzive novih dni.