vozniški izpit kategorije

Kategorizacija vozniških izpitov

Vsaka država ima na področju vozniških izpitov svojo zakonodajo. Sčasoma se je ta v širših okoljih precej poenotila, še zlasti je k temu prispevala skupna evropska zakonodaja, ki določa smernice pri tovrstnih izobraževanjih. Pri nas tako poznamo vozniški izpit kategorije A, B, C, D, F, G, H, pri čemer imajo naštete kategorije še dodatne podkategorije, ki pokrivajo področja različnih moči ali dovoljenih mas voznih sestavov. Črka E se dodaja za vozniški izpit kategorije B, C ali D, in po navadi pomeni vožnjo tega vozila s priklopnikom, ki ima največjo dovoljeno maso nad 750 kg. Če skupaj prištejemo še vse različne podkategorije, so za vozniški izpit kategorije sledeče: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F in G. Podkategorije znotraj A skupine obsegajo vozniški izpit za motorna kolesa različnih prostornin, moči in dovoljene hitrosti. Tu gre po navadi za dvosledna vozila, vendar obstajajo izjeme: tudi trikolesnike, motorna kolesa s stranskim priklopnikom in štirikolesnike lahko vozimo z ustreznim izpitom kategorije A. Po drugi strani pa lahko v Republiki Sloveniji tudi z izpitom za avtomobil, to je izpit B kategorije, vozimo tricikle, štirikolesnike in mopede ter skuterje kategorije AM (do 45 km/h).

Voznik začetnik je dodatna klasifikacija voznika, ki nima neposredne povezave z vozniškim izpitom. Za vozniški izpit kategorije B je voznik začetnik vsakdo, ki še ni dopolnil 21 let, ali pa je od njegovega opravljanja vozniškega izpita minilo manj kot 2 leti. Pri A kategoriji tovrstna klasifikacija poteka malo drugače, ker progresivni prehod na močnejša vozila ureja že sama kategorizacija znotraj A skupine: kategorija AM za motorna kolesa do 45 km/h se lahko opravlja s 15 leti, sledi A1 kategorija, ki jo opravimo s 16 leti, A2 z 18 leti in končno A z 20 leti. Kljub temu pa imamo še dve leti po zadnjem opravljanju izpita status voznik začetnik.