Patentiranje

Patentiranje lahko poteka na različnih področjih znanosti

Patentiranje je izredno pomembno v vseh panogah. Čeprav bi lahko nepoznavalec na začetku pomislil le na patentiranje mehanskega izdelka, to ne drži. Patentiramo lahko namreč veliko različnih izumov in vseh znanstvenih in industrijskih panog. Tako lahko na primer nekdo patentira tudi svoj kemijski ali fizikalni izum. Seveda mora vse, kar si želimo patentirati izpolnjevati točno določene pogoje. 

Patentiranje je primerno le za izume, ki so popolnoma novi in se niso še nikjer pojavili. Vsi neizkušeni izumitelji se tako velikokrat zmotijo in želijo patentirati izum, ki že obstaja. Zato je zelo pomembno, da pred začetkom postopka preverimo, ali je izdelek resnično nov ali ne. Brez dobre analize bomo to težko vedeli in se bomo lahko pošteno zmotili. 

Patentiranje pride v poštev tudi za vse izdelke, ki so gospodarsko ali pa industrijsko uporabni. Če izuma ni mogoče koristno uporabiti je zanj nesmiselno prijavljati patent, saj ga ne bo nihče želel izdelovati. Zato je bistveno, da je izdelek resnično inovativen, saj bo le tako lahko vredno opraviti vse postopke in procese. 

 

Blagovna znamka mora biti registrirana

Blagovna znamka mora biti registrirana, če jo želimo dobro tržiti. Če bomo svojo blagovno znamko registrirali, bomo s tem pridobili tudi boljši nadzor na trgu. Ko pridobimo dokumente, ki potrjujejo, da je blagovna znamka registrirana, bomo hitreje in bolj učinkovito uveljavljali svoje pravice nad blagovno znamko. 

Blagovna znamka so po registraciji okrepila lasten konkurenčni položaj. To pomeni, da nam bo registracija omogočila pridobitev večjega ugleda, ki je za kupce vedno pomemben. Seveda pa se bo ugled zvečal tudi pi morebitnih investitorjih, ki se bodo srečali prvič z našim podjetjem. 

Blagovna znamka, ki bo registrirana, nam bo zagotovo prinašala večji dobiček, ki ga bomo tako lahko bolje unovčevali za nadaljnje investicije. To nam omogoča odpiranja franšiz, ki bodo poskrbele za večji dotok denarja v naše podjetje.