Patentni zastopnik

Patentni zastopnik zastopa stranke v postopku pridobitve patenta

Vsi se zavedamo, da vsi na trgu nastopajo z namenom, da so najboljši in seveda boljši od vse svoje konkurence. Veliko je izdelkov, ki so na trgu novi in se lahko prodajajo le pod imenom enega podjetja. To pa seveda zaradi patenta, saj ta omogoča zaščito izuma in daje pravico le tistemu, ki je dobil patent, da ta izdelek na trgu prodaja.

Patentni zastopnik je torej oseba, ki zastopa stranke v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje in druge zahteve v zvezi s katerokoli pravico. Te osebe pa morajo imeti opravljen izpit za patentnega zastopnika, če želi zastopati stranko. S strokovnim izpitom se preverja, ali ima kandidat vsa potrebna znanja za samostojno zastopanje strank v postopkih pridobitve pravic lastnine pred uradom.

Patentni zastopnik je torej tisti, ki namesto nas poskrbi za vso potrebno urejeno dokumentacijo in za to, da bomo dobilo pravico do patenta in posledično zaščito našega izuma katerega bomo lahko le pod svojim imenom prodajali na trgu.

Inovacije patenti je zakonsko zaščitena pravica gospodarskega izkoriščanja izuma

Podjetja se na trgu borijo za svoj obstoj in dobro poslovanje. To pa seveda zato, ker je konkurenca zares velika in če želi biti podjetje uspešno, mora biti neprestano korak pred svojo konkurenco, tako z izdelki kot tudi s samimi cenami. Zelo pa je pomembno, da ima podjetje svoj izum, katerega konkurenca ne more prodajati in je tako v veliki prednosti.

Inovacije patenti torej predstavlja nek izum, ki je zakonsko zaščiten in daje pravico izkoriščanja le tistemu, ki je ta izum patentiral. Po tem, ko država nekomu dodeli patent, ne sme nobena druga oseba izdelovati, uporabljati ali uvažati potrjenega izuma v tej državi, brez dovoljenja imetnika patenta.

Inovacije patenti tako omogočajo vsem podjetnikom, da so na trgu z nekim svojim izumom boljši od ostalih.