Podrahljač

Posledice pretirane obdelave kmetijskih površin

Sodobno kmetijstvo ima različne vplive na okolje, pravzaprav kar na cel planet, a še bolj očitni so pogosto vplivi na samo zemljo, ki se kažejo pri večletni obdelavi te površine. Če nismo pozorni, bo obdelava iz leta v leto težja, tako da se splača premisliti o smiselnih pristopih v tem oziru.

Največjo težavo predstavlja zbita zemlja, morda celo tako trda, da bomo potrebovali napreden podrahljač. To je posledica pogostih obremenitev, ki jih ustvarjamo na zemljo z uporabo težke kmetijske mehanizacije. Že sodobni traktorji so lahko zelo težki, z velikimi kolesi sicer nekoliko razporedijo obremenitve, a prav zaradi tega lahko na ta način prizadenejo tudi večjo površino. Svoje doda tudi druga mehanizacija, predvsem nakladalke in balirke ter prikolice in podobni kosi, ki služijo prevažanju težkih tovorov. Posledica je zbira zemlja, ki jo bo težko obdelovati.

Za rahljanje zbite zemlje se uporablja podrahljač, ki je nujna oprema za uspešno delo na takšnem terenu. Podrahljač je sicer priporočljivo uporabiti v praktično vsakem primeru, saj ne učinkuje le na zbito zemljo, temveč pomaga tudi v drugih primerih pripraviti prst na nadaljnjo obdelavo. Tako je podrahljač pomemben kos kmetijske mehanizacije na vseh sodobnih kmetijah, v nekaterih primerih pa se izkaže za povsem nepogrešljivo komponento.

Seveda se pri intenzivnem kmetijstvu pojavljajo tudi druge obremenitve. Če zbito zemljo lahko učinkovito zrahlja podrahljač, pa v mnogih drugih primerih nimamo tako elegantnih rešitev. Pogosto se omenjajo predvsem vplivi na podtalnico, ki se na intenzivno obdelovanih področjih onesnažuje z nitrati, pa tudi z gorivi, mazivi in drugimi vsiljivci ter s pesticidi, kmetovanje pa vpliva na tla tudi sicer. Pospešuje erozijo tal in spreminja strukturo prsti, čeprav se načeloma trudimo, da bi obdržali prst kar se da rodovitno.

Nekaj pozornosti se vsekakor splača nameniti tem pomislekom. Veliko je možno storiti že z majhnimi prilagoditvami.