vodovodne cevi

Pravilna napeljava vodovodnih cevi je ključnega pomena za zanesljivejše delovanje sistema

Vodovodne inštalacije so eden od gradbenih projektov, ki se ga izvaja kot dolgotrajen element v stavbi. To pomeni, da mora biti njegova izvedba brezhibna, saj le na ta način omogoča nemoteno delovanje tudi do 30, 40 ali več let. Osnovni element vodovodnih inštalacij so vodovodne cevi, ki poskrbijo za distribucijo vode po celotnem objektu od javnega vodovodnega sistema do pip. Pri tem je ključnega pomena, da so cevi pravilno napeljane.

Elegantne napeljave vodovodnih cevi

Pri napeljavi vodovodnih cevi je glavno vodilo, da je med njimi čim manj razvodov in da so razdalje čim krajše. To zagotavlja manjšo možnost okvar in enostavnejše kasnejše posege ali popravila. Običajno so vodovodne cevi napeljane horizontalno in vertikalno, zato je nanje potrebno razmisliti že pri arhitekturni razporeditvi prostorov. Ob njihovi vgradnji pa je potrebno predvideti tudi preboje skozi zid, ustrezno izolacijo in paziti na ustrezen naklon horizontalnih vodov. 

Izbira vodovodnih cevi je odvisna od namena njihove uporabe

Včasih so se za vodovodne inštalacije uporabljale pocinkane kovinske cevi, ki jih še danes srečamo v marsikaterem starejšem objektu. Danes pa se najpogosteje uporabljajo vodovode cevi, ki so izdelane iz plastike saj prinašajo enako zadovoljive rezultate, ko jih uporabljamo za razvod hladne ali tople vode. Najbolj razširjenje so cevi iz zamreženega polietilena, ki omogočajo uporabo pri temperaturah vode do 95°C in obratovalnim tlakom do 10 barov. Tovrstne cevi so tudi odporne na korozijo, zato imajo dolgo življenjsko dobo.

Cevi za vodovod pa so lahko izdelane tudi iz različnih umetnih snovi. To so večplastne cevi, ki združujejo dobre lastnosti posameznih materialov. Običajno se uporablja kovinska folija iz aluminija, obstajajo pa tudi trislojne cevi, ki imajo kovinsko jedro prevlečeno z umetno maso. Prednost vodovodnih cevi, ki so izdelane iz plastične mase je v tem, da se jih lahko upogiba in spreminja smeri brez dodatnih elementov ali spojev.