katalizator

Princip katalizatorja v avtomobilih

Katalizator je posebna naprava, ki se v avtomobilih uporablja za zmanjševanje izpustov škodljivih izpušnih plinov. Nameščena je tik za kolektorjem izpušnih plinov, ki izpuh iz posameznih delovnih valjev združi v en vodnik oziroma cev. Vedno mora biti katalizator lociran čim bližje samemu motorju, da se čim bolj hitro segreje na delovno temperaturo. Le segret katalizator namreč opravlja svojo funkcijo z zadovoljivo jakostjo, zaradi zagotavljanja čistoče izpuha pa mora biti segrevanje katalizatorja čim hitrejše.

Način delovanja katalizatorja je po kemijski plati zelo zanimiv. Oblika katalizatorja zagotavlja zelo veliko kontaktno površino; notranjost je narejena iz keramične satovnice z zelo malimi luknjami in mikroskopsko majhno nabrazdano površino. Na to matriko je naparjena zmes žlahtnih kovin, po navadi platine in rodija. Količina teh kovin je zelo majhna, saj so izredno drage, kljub temu pa zasedajo ogromno površino. Na tej površini se pospešeno dogajajo kemijske reakcije več tipov. Dušikovi oksidi se s pomočjo katalizatorskih kovin pretvarjajo v kemično inerten dušik, brez da bi porabljali naparjene kovine. Ravno tako na površini reagira ogljikov monoksid in se s pomočjo kisika, prisotnega v zraku, spreminja v neškodljivi ogljikov dioksid. Tretja vrsta reakcij zajema nezgorjene preostanke ogljikovodikov in ogljične saje, ki se s pomočjo kisika oksidirajo in tako ne onesnažujejo atmosfere. Tako lahko katalizatorji na relativno enostaven način poskrbijo za zaščito okolja.

V novejših avtomobilih je za hladnejše delovanje motorja, ki omogoča boljše izkoristke v nekaterih režimih vožnje, dodan EGR ventil, ki v načrtovanih trenutkih v valje spušča izpušne pline. Ti plini morajo biti dovolj čisti, zato se na dovodni cevi uporablja filter trdih delcev. Že logika narekuje, da je potrebno filter trdih delcev skrbno vzdrževati in vsake toliko pregledati, da se v njem ne nabere plast saj. Vseeno pa se načeloma filter trdih delcev čisti sam s pomočjo visokih temperatur motorja.