Silos

Silos mora biti pravilno lociran

Silos je ključen element vsakega večjega kmetijskega obrata, kjer kmet goji govedo. Če želi kmet tudi pozimi kvalitetno hrano za svoje živali, bo imel ob hlevu postavljen vsaj en ali dva silosa. Dobro je, da je hlev postavljen na višje ležečem terenu, kjer je vedno boljši zrak kot v dolini. Za hlevom pa si kmet običajno uredi prostor, kjer bo postavil silose. Krmo se lahko silira tudi v balah, za kar potrebujemo le primerno mesto za odlaganje izdelanih bal. 

Silos ne sme biti v bližino gnojišča, saj moramo paziti, da se silirana krma ne bi umazala in uničila. Če ne želimo, da nam bi vonj silosa sili v stanovanjsko hišo, je pomembno, da je silos precej oddaljen od bivanjskih enot. Tudi hlev je pametno zgraditi malce dlje, saj bomo tako imeli bolj čisto okolico doma. 

Silos je dejansko edina možnost skladiščenja sveže krme. Določena prehrana se seveda lahko skladišči tudi v vrečah, vendar pa moramo biti pozorni na glodavce, ki se radi prikradejo v hlev in v želji po hrani uničijo vrečo ter se naselijo v njeni notranjosti. 

Hlevska oprema za mehanizirane hleve

Hlevska oprema se vse bolj mehanizira, saj se s tem lajša delo kmetom. Vsak kmet si želi varčevati z delovnimi močmi in zato potrebuje čim več naprav in delovnih strojev, ki mu bodo to omogočali. Za vsak hlev so zelo pomembne naprave za zračenje, ki omogočajo odvajanje vodnih hlapov ven iz hlevskih prostorov. 

Hlevska oprema ima tako nalogo, odvajanja škodljivih plinov, ki se proizvajajo pri reji govedi. Poleg tega prava mehanizacija poskrbi tudi za odvajanje odvečne toplote v poletnem času in uvažanju svežega zraka v notranjost hleva. V zimskem času pa je potrebna mehanizacija za ogrevanje hlevskih prostorov. 

Hlevska oprema se mora tako popolnoma prilagajati različnim letnim časom, saj ima kmet le tako lahko nadzor na gospodarno prirejo.