Slaba posojila

Slaba posojila so neugodna za banke

Slaba posojila lahko banki prinesejo velike težave. O slabih posojilih govorimo takrat, ko stranka, ki je vzela posojilo, le-tega ne more več vračati oziroma, kadar pride do primera ko posojilojemalec kredita ne more plačati več kot tri zaporedne mesece. Težava pri neplačevanju posojil nastane, ker banka na račun posojilojemalca nima več prihodka v obliki obresti. Ker ji posojilo jemalec že dlje časa ne more odplačevati dogovorjenih obrokov, bo morala banka rezervirati dodatni kapital, saj se bo lahko zgodilo, da posojila ne bo dobila vrnjenega. 

Slaba posojila bodo tako na banko izredno slabo vplivala, saj ne bo bila sposobna dajati novih posojil, če stara ne bodo odplačana, kar pa na dolgi rok pomeni, da bo imela manj možnosti za zaslužek z obrestmi. Če se banke želijo izogniti slabim posojilom, morajo biti izredno previdne komu odobrijo kredit in morajo paziti, da je že narejena slaba posojila čim manj. 

Slaba posojila lahko posledično slabo vplivajo tudi na dobičkonosnost banke, saj se ji žal zmanjša prihodek od obresti. Ravno zato so banke pri posojilih tako zelo previdne in posojilo odobrijo le takrat, ko imajo garancijo, da bo dolg poplačan. 

 

Finančno svetovanje za fizične osebe in za podjetja

Finančno svetovanje največkrat potrebujejo podjetja, ki si želijo dobro vložiti zasluženi denar. Vedno bolj pogosto pa postaja povpraševanje po finančnih svetovalcih za fizične osebe, ki si želijo pametno in preudarno vnovčiti denar, ki ga imajo na voljo. 

Finančno svetovanje lahko izvaja le oseba, ki je primerno usposobljena za takšno delo. Imeti mora namreč dober pogled v lokalni in tudi v mednarodni trg. Vsekakor se mora dobro spoznati tudi na nepremičninski trg, na naložbene možnosti ter na možnosti, ki jih ponujajo različne zavarovalnice. 

Finančno svetovanje je torej tudi v Sloveniji vse bolj aktualno, čeprav se dobri finančni svetovalci pri nas šele uveljavljajo in postajajo vse bolj pomembni.