brisanje prahu

Tedensko brisanje prahu si poenostavite z izbiro primerne krpe

V svojem domu se veliko udobneje pa tudi prijetneje počutite, če so prostori pospravljeni oziroma nekoliko temeljiteje očiščeni. Za čiščenje si praviloma nekoliko več časa verjetno vzamete ob koncu tedna. Tedaj se lotite tudi zahtevnejših površin: brisanja tal, čiščenja oken ter podobno. Sem sodi tudi brisanje prahu, ki pa se ga čez teden nabere kar nekaj, čeprav med vsakodnevnim hitenjem tega niti ne opazite prav dobro.

Brisanje prahu je praviloma opravljeno hitro in dovolj učinkovito, toda le, če se ga lotite dovolj dobro načrtovano. Dobro je, da si zastavite natančen cilj: kje točno začeti, kje nadaljevati in kje končati. Če pa boste prah po stanovanju brisali povsem brezglavo, torej malo tu in malo tam, brisanja ne bo tako hitro konec, saj niti ne boste imeli občutek, kje je površina že dovolj temeljito očiščena in kje ne.

Za brisanje prahu potrebujete ustrezno izbrano krpo

Prah se lahko nabira v vseh prostorih, je pa res, da ga je v nekaterih bistveno več kot v drugih. Za najtemeljitejše odstranjevanje prahu potrebujete ustrezen tip krpe. Morda imate na voljo različne krpe, ki jih uporabljate glede na tip površine, s katere brišete prah.

Tudi na trgu so vam na voljo prav posebni kompleti z različnimi krpami. Nekatere so namenjene za brisanje prahu s steklenih površin, druge za lesene površine in tako dalje. Takšna izbira krp je najustreznejša, saj s tem ločite tudi različne površine, ki so različno zahtevne glede odstranjevanja prahu pa tudi umazanije na sploh.

Veliko prahu okoli televizijskega ekrana, na njem in na drugih sodobnih napravah

Še največ prahu pa se na nabere v okolici različnih naprav, ki prah dobesedno skorajda vlečejo nase. Čeprav se na prvi pogled morda ne vidi, pa lahko na primer pod določenim kotom vidite, koliko prahu se lahko samo v enem dnevu nabere na TV ekranu.