varna vožnja

Varna vožnja za varnost v prometu

Opravljena varna vožnja je zagotovo še ena potrditev vsakega mladega posameznika, ki je opravil vozniški izpit. Z opravljeno varno vožnjo se mladi voznik nauči vseh nevarnosti, ki se lahko pojavijo na vozišču, prav tako pa še dodatno utrdi pridobljeno znanje, ko je opravljal vozniški izpit.

Zakaj je sploh potrebno opraviti varno vožnjo, če pa že imate opravljen vozniški izpit?

Po Slovenski zakonodaji je potrebno opraviti varno vožnjo, če želite da vam, kot mlademu vozniku podaljšajo vozniško dovoljenje brez težav. Varni vožnji se z drugim imenom reče tudi program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov. Ko mladi voznik opravi vozniški izpit se mu ta podaljša do njegovega 21. leta starosti oziroma za dve leti po opravljenem vozniškem izpitu. Če mladi voznik ne opravi varne vožnje, potem se mu vozniški izpit ne more in ne sme podaljšati. Če pa mladi voznik opravi varno vožnjo, potem pri podaljšanju vozniškega izpita priloži tudi potrdilo, ki ga je prejel ob opravljeni varni vožnji. Z udeležbo na programu dodatnega usposabljanja lahko voznik začetnik prične, ko od pridobitve dovoljenja mine najmanj šest mesecev.

Kako potega program varne vožnje ?

Varna vožnja je sestavljena iz praktičnega ter teoretičnega dela izpita. Pri teoretičnem delu se udeleženci pogovarjajo o svojih dosedanjih izkušnjah z motornim vozilom, predstavljene so jim različne tehnike zaviranja v sili, predstavljene so jim tudi tehnične osnove in delovanje fizikalnih zakonitosti vožnje in predstavitev pravilnega upravljanja avtomobila in varnostnih naprav v avtomobilu. Teoretični del varne vožnje traja eno uro. Pri praktičnem delu varne vožnje pa se udeleženci izkažejo na odlično dodelanem poligonu. Praktičen del posameznik opravi z lastnim vozilom. Obsega več praktičnih vaj, udeleženci pa so s prenosno radijsko postajo v stalni zvezi z inštruktorjem. Vsako vajo inštruktor razloži in tudi pokaže s svojim avtomobilom. Udeleženci mu nato sledijo drug za drugim, inštruktor pa jih spremlja in jim sproti daje navodila za izboljšanje njihovega odziva na nastalo situacijo. Praktični del varne vožnje traja 6 šolskih ur.