ocena vrednosti podjetja

Vrednotenje podjetja

V svetu podjetništva je seveda pomembno, koliko je neko podjetje vredno. Ocena vrednosti podjetja pomembno vpliva na to, ali bodo ostala podjetja želela poslovati s tem podjetjem, torej ali je neko podjetje v gospodarskem prostoru nosi dobro ime. Oblikovali so se strokovnjaki, pravne osebe, ki s svojim bogatim znanjem in izkušnjami nudijo širok izbor pravnih storitev – med drugim izvajajo tudi oceno vrednosti podjetja.

V okviru procesa vrednotenja (ocena vrednosti podjetja) so uporabljeni najnovejši koncepti vrednotenja, in sicer: dohodkovni, ki temelji na diskontiranju pričakovanih donosov; tržni, ki zajema uporabo multiplikatorjev primerljivih podjetij ali primerljivih transakcij ter stroškovni, ki temelji na vrednotenju sredstev in obveznosti podjetij.

Združitve in delitve

Dandanes je doba globalizacije, zato so združitve pogosta oblika širitve podjetja, kar pa obenem prinaša veliko tveganj, saj brez ustreznega znanja o vodenju postopka, lahko pride do zniževanja vrednosti ali pa celo do prave finančne katastrofe združenega podjetja. Zato je izjemnega pomena, da je proces voden strokovno.
Svetovanje pri prevzemih podjetij pomeni iskanje in ocenjevanje ciljnih podjetij, vrednotenje podjetij za določitev menjalnih razmerij, ocena pričakovanih sinergijskih učinkov (povečanje prihodkov, izboljšanje učinkovitosti, prodaja poslovno nepotrebnih sredstev, izboljšan dostop do kapitalskih trgov), svetovanje pri združitvenih in delitvenih postopkih (pravno in finančno), strukturiranje transakcij itd.

Kje se lahko zalomi po prevzemu?

Največkrat grejo prevzemi podjetij oziroma združitve po gobe zaradi nepravilnih postopkov konsolidiranja poslovnih funkcij, kjer razlog najpogosteje tiči v razlikah v korporativnih kulturah. Zato je potrebno, da so ti postopki natančno pripravljeni že vnaprej, in sicer še preden je prevzem zaključen.

Po tem, ko so prevzemi podjetij že izvedeni, obstaja svetovanje na področjih organizacije združenega podjetja in opredelitve poslovnih funkcij, ki imajo za cilj zmanjšati stroške, svetovanje na področju človeških virov (motiviranje zaposlenih k sprejemanju sprememb), managementa (vzpostavitev neposredne odgovornosti managerjev za poslovanje ciljnega podjetja), korporacijskega upravljanja in organizacijske kulture (dobra komunikacija na vseh ravneh v podjetju).